ВСЕ

У Новомосковську статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали 44 дитини. Як отримати статус?

В Україні через збройний конфлікт на Сході України та анексію Автономної Республіки Крим виникла критична ситуація із забезпеченням прав людини, у тому числі й дітей. Тому статтею 1 Закону України "Про охорону дитинства" визначена нова категорія дітей – «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Наразі в м. Новомосковську цей статус отримали 44 дитини.
Хто має право на отримання статусу?
Діти та особи із числа мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб, які на момент АТО на території Донецької та Луганської областей з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року не досягли 18 років, які:
– отримали поранення, контузію, каліцтво;
– зазнали фізичного, сексуального насильства;
– були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
– залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
– незаконно утримувалися, зокрема й у полоні;
– зазнали психологічного насильства.
Хто може звернутися для отримання статусу?
- Дитина самостійно (з 14 років);
- законний представник дитини (батьки/усиновлювачі);
- родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють.
Куди необхідно звертатися?
До служби у справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міськради. 
Які документи необхідно подати?
- Заяву про надання статусу;
- згоду на обробку персональних даних;
- копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини (паспорт громадянина України);
- копію документа, що посвідчує особу заявника (якщо дитина звертається не самостійно);
- копію документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини;
- копію довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у населеному пункті, що розташовується на території АТО/ООС.
Важливо! У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини, доказами, що підтверджують перебування на території АТО/ООС можуть бути відомості, які містяться в «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, інші документи.
У разі отримання поранення, контузії, каліцтва також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення АТО/ООС.
У разі обставин психологічного насильства також подаються:
- висновки оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлені Новомосковським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;
- копія посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», якщо дитина отримала відповідний статус;
- копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, що розташовується на території АТО/ООС, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення АТО/ООС, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.
За інших обставин подаються:
- копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
- витяг із ЄРДР про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування);
- висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності).
Ким надається статус?
Органом опіки та піклування виконавчого комітету Новомосковської міськради. Звертатися за адресою: м. Новомосковськ вул. Гетьманська, 14, каб. 21. А також за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, що знаходиться на території АТО/ООС.
Коли і як буде надано статус?
Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини.
Важливо! У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою «А»), документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Які можуть бути підстави скасування статусу?
– встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;
– непідтвердження обставин під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.